Curriculum Vitae

CVTG-01

Getuigschrift WDKA 

Het eindstudieproject van

Timothy Gravestein geboren 7 januari 1989 te Voorburg

voor het getuigschrift van de voltijdse studierichting

AUDIOVISUEEL ONTWERPEN

werd als volgt beoordeeld:

Timothy reflecteerde op een goede wijze op zijn verdiepte onderzoek en legde verbindingen in zijn werk naar werk van anderen en naar maatschappelijke- en kunst stromingen. Hoe zie jij jezelf binnen het vakgebied? Wat is jouw statement? Timothy laat in zijn antwoord helder blijken dat bij hem nieuwe technologie drijfveer en vertrekpunt is. In zijn geval is het interessant, dat hij technologie gebruikt als vertrekpunt om in cirkelende praktische bewegingen te komen tot een inhoudelijk onderzoek. Via de technologie van de door hem ontworpen drone onderzoekt hij de grenzen van de privacy. Bij zijn afstudeerproject gaat het om het inleveren en het testen van die privacy. Zo zoekt hij naar die grenzen en naar de invloed, die dit soort nieuwe technologieën hebben op onze privacy en vrijheid van bewegen. Hij heeft zijn standpunt steeds explicieter geformuleerd. dat leidde tot een interessant onderzoek binnen zijn eindproject. Het werd een bijzonder project met politiek potentieel, dat privacy; de onmacht van het publiek van het bekeken worden door de overheid aan de orde stelt. Het werd een autonoom project, wat niet verbazend is als Audiovisueel student.

Minor “Gamification”

Gamification is het toepassen van spelontwerpprincipes in niet-spelgerelateerde situaties. Het doel daarbij is om de activiteit, motivatie en betrokenheid van een doelgroep te verhogen. de student heeft werk ontwikkeld waarmee het gedrag van een doelgroep kan worden beinvloed. Daarbij zijn game-technieken en -methode ingezet en in een ontwerpproces geïntegreerd.

De commissie heeft met respect voor de persoon, al ook het getoonde en gepresenteerde werk haar oordel unaniem vast kunnen stellen;

Uitslag van het examen:

GESLAAGD

Rotterdam, 30 juni 2014

 

Voorzitter directie

Drs. J.J.L. Charbot

 

Voorzitter examencommissie

Dr. J.R. van Heemst.